Spolupracujeme

Spolupracujeme

 

Spolupracujeme  

Zajišťujeme výzdobu interiéru, výsadby v areálu a míváme prodejní stánek při akcích a slavnostech pořádaných muzeem.

 


 Spolupracujeme

Zajišťujeme výzdobu k různým příležitostem - svatby, oslavy, dožínky a údržba přilehlého areálu.


Kaple sv. Anežky

Zajišťujeme výzdobu k různým příležitostem - svatby, oslavy, dožínky, smuteční obřady. Byla zajištěna projektová dokumentace a výsadba a následná péče o zeleň v areálu.


Dětská skupina Děti v buši

Byl rekultivován celý prostor pozemku pro dětskou skupinu Děti v buši. Byly navrženy a provedeny výsadby.