Projekce

Projekce

Projekt zahrady může být vnímán jako soubor map, tabulek a textu, ale především je to tvůrčí proces. Proces kdy se setkávají se lidé a prostor a přemítají, co by se v daném místě a čase mohlo odehrávat. Jaký bude mít zahrada tvar, rozmístění, barvu, strukturu, vůni… Snažíme tyto představy, touhy a možnosti zachytit na papír a následně uvést v realitu. Současně se naše názory a přání se vyvíjejí, společně s tím, jak se setkáváme, jak tvoříme a jak se snažíme domyslet jednotlivé detaily a potřeby tak, aby prostor fungoval jako celek. Dáváme prostor k společnému tvoření „Vaší zahrady“. K vytvoření Vašeho místa odpočinku, relaxace, krásy, obživy, potěšení, zábavy, lenošení či snění…


První setkání

První setkání je seznamovací, cílem je získat nejen základní věcné údaje, ale zjistit co nejvíce podkladů k tomu, abychom mohli dále tvořit tak, aby výsledek co nejlépe vystihl Váš záměr. Je to takový průzkum a seznámení s tím co nás čeká. Zároveň spolu hovoříme, o tom z čeho vycházíme, co nás limituje, jaký je záměr, kam směřujeme, co chceme vytvořit. Z těchto setkání vznikne přehledná situace stávajícího stavu prostoru a na ní navazující širší souvislosti do okolí. Je-li na zahradě stávající vegetace, zhodnotí se její stav a následná možnost zakomponování do celku.


Koncept

Je prvním „mapovým“ výstupem, kde vzniká tvar a rozložení zahrady. Bývá zpracováván v několika variantách, je kreslený pastelkou či tužkou do mapového zákresu. Věcně je to jakýsi základní rastr, základní členění či uspořádání zahrady. Struktura, která bude celou zahradu držet pohromadě, ať už následně vymyslíme cokoliv. Vlastně takový odrazový můstek všeho dalšího. Naladění mezi projektantem, zákazníkem a prostorem. Je to snaha přenést domluvené vize a záměry na papír, dát jim formu a tvar… Je to nejvíce tvůrčí část celého procesu, takové srdce projektu.


Studie

Je podrobněji rozpracovaný vybraný koncept. Studie se již zabývá detailem a funkční proveditelností vybraného záměru. Včetně technických parametrů, řezů terénem, rozměry atd. Na konci studie víme, co je a není možné, či přijatelné pro obě strany. Studie již může být doplněna o určité vizualizace, zákresy či inspirační obrázky. Podrobností končí studie z hlediska zahradnického na úrovni pojmenování skupin (např. nízké stále zelené keře, volně rostoucí skupiny keřů, květinový záhon, živý plot, trvalkové partie, solitérní strom- listnatý, jezírko, chodník, trávník…)