Realizace

Realizace

Provádíme realizaci a následnou údržbu soukromých zahrad i veřejných prostranství. Disponujeme veškerou potřebnou technikou a vybavením, kvalifikovaným personálem pro profesionální realizaci.


Soukromé zahrady

Od návrhu, po realizaci. Na soukromých zahradách děláme vše včetně modelace terénu, založení trávníku, záhonů, výsadby květin, keřů, vzrostlých stromů. Nabízíme následnou péči i jednorázovou údržbu. Rozšířili jsme naši činnost o práci s kamenem, realizujeme drobné zahradní prvky, jezírka.


Veřejná zeleň

V rámci zakládání veřejné zeleně máme za sebou zakázky pestré škály. Od osévání železničních náspů, zakládání trávníků na protipovodňových hrázích, přes výsadbu řady stromořadí na mnoha místech Jihočeského kraje, po parkové výsadby např. na sídlišti Orlická v Týně nad Vltavou, na městské plovárně, na perinatologii v nemocnici v Českých Budějovicích či založení veřejné bylinkové zahrady v Albrechticích nad Vltavou.


Údržba zeleně

Mezi významné realizované zakázky patří údržba veřejné zeleně, včetně seče v Hluboké nad Vltavou, seč sídliště Hlinecká v Týně nad Vltavou. V těchto městech zajišťujeme i výzdobu veřejných prostranství. Dále pravidelně a celoročně máme na starost údržbu několika soukromých zahrad - údržbu záhonů, řez keřů a živých plotů, seč. V rámci údržby zeleně děláme i jednorázové akce- pletí, střihy, doplnění mulče i lehčí stavební práce, pořezy dřeva, práce s kamenem atd.


Řez dřevin

V rámci zahradnických prací provádíme i ořez dřevin a to jak vzrostlých stromů, tak ovocných stromů především na soukromých zahradách. Jsme vybaveni i na výškové práce a ořez stromu za použití lanové techniky. Dalšími zakázkami především v zimních měsících je čištění prostorů od náletových dřevin s následovným seštěpkováním a odvozem. Zprostředkováváme i odfrézování pařezů.


Inventarizace dřevin

Především pro obce zpracováváme posouzení zdravotního stavu stromů, dle metodiky AOPK. Jsme schopni stromy zaměřit podle GPS navigace, provézt posouzení dle metodiky, kdy výstupem je část tabulková, doplněná o průvodní zprávu a jednak projekt se zákresem stromů. Vše je možné doplnit o výkaz výměr a položkový rozpočet.