Reference

Reference

 

Soukromá zahrada Litvínovice

Požadavkem investora bylo sladit zahradu se stylem domu. Důraz byl kladen na jednoduchost, funkčnost a čistotu linií. V domě se nachází i atrium s výsadbou zelené stěny s podsadbou trvalek a dominantní celoprosklená jižní fasáda, čímž dochází k úplnému prolnutí prostoru domu a zahrady. V návrhu byly zohledněny požadavky majitelů na zkombinování okrasné a užitkové části zahrady tak, aby nedošlo k narušení estetického fungování celku.


Soukromá zahrada Včelná

Jedná se o zahradu u přízemního bytu v bytovém domě. Bylo zde několik limitů, které bylo nutné zohlednit - zakomponovat do zahrady protihlukový násep, poradit si s malým prostorem předzahrádky, dotvořit propojení do vedlejší užitkové části zahrady.


Soukromá zahrada Týn nad Vltavou

Jedná se o rekonstrukci zahrady, kdy byl vytvořen dominantní trvalkový záhon, upraveny stávající výsadby, vytvořeny obruby užitkových záhonů z masívu a doplněny výsadby keřů.


Soukromá zahrada Srubec

Jedná se o rohovou zahradu ve výstavbě řadových domů, kdy hlavní předností pozemku byl výhled na rybník s okolní zelení, z čehož vycházel celý návrh. Do zahrady byl zakomponován bazén s terasou, zastřešení posezení, navržena a realizována výsadba, která svým složením umožňovala výhled do krajiny a propojovala ji s navazujícím okolím. Byl využit rovněž okolní pozemek, na kterém byly vysázeny alejové stromy, které by se svou velikostí nevešly na horní část pozemku.


Veřejná prostranství Neznašov

Cílem výsadby bylo zatraktivnění návesního prostoru a veřejných prostranství obce. Nejprve byla odstraněna nežádoucí zeleň a vytipována místa k výsadbě. Trvalkové záhony byly navrženy a vysázeny. Jednodušší keřové výsadby byly pouze konzultovány a obec si je dotvořila svépomocí.


Veřejná bylinková zahrada v Albrechticích nad Vltavou

Záměrem projektu bylo vytvoření kvalitního veřejného prostranství s přidanou hodnotou - bylinkami pro širokou veřejnost. Prostor zahrady by měl sloužit k osvětě, odpočinku, hře dětí a jako bonus si může návštěvník odnést nať bylinek k vlastnímu využití domů - jedním z prioritních zájmů je nalákat lidi k používání bylin a ukázat jim jejich dostupnost a způsob využití. 

Park se nachází v  okrajové části obce, tvoří propojovací místo mezi zástavbou a krajinou, může sloužit i jako nástupní plocha pro turistické výlety do okolí - například k Vápenému rybníku.

Východiskem bylo využít průtoku vody pozemkem včetně vsakování. Odclonit soukromou zahradu, ale ne příliš vzrůstnými stromy. Vytvořit výhledové partie zahrady v návaznosti na okolí a zároveň odclonit místa s nežádoucím efektem - silnice. 

Uspořádání bylo zvoleno přirozeného charakteru do mírné vlnovky - hlavní cesta a na ní navazující cesta s bylinkovými záhony s větším prohnutím. Vše má navozovat dojem přirozeného plynutí, kdy při průchodu potkáváme různá zastavení ať pro děti, nebo s bylinkovými záhony a dojem graduje u vodního prvku, kde je i výstup, nebo spíše průchod k Vápenému rybníku. Vzrostlé stromy jsou umístěny tak, aby zdůrazňovali tvar konceptu a nezasahovali do ochranného pásma nízkého napětí. K sousední zahradě jsou umístěny nízké stromy ovocné stromy.

Druhová skladba rostlin byla volena tak, aby se co nejvíce hodila na dané stanoviště a aby se jednalo celoročně kvetoucí prostor, který návštěvníka láká k opakované návštěvě. Kromě již zmíněných bylinkových záhonů je zde velký trvalkový záhon, mulčovaný štěrkem. Tento záhon by měl být velmi působivý během celého roku - jarní efekt je zajištěn velkým množstvím cibulovin a následně budou nakvétat trvalky průběžně, až do pozdního podzimu.


 

Od doby zahájení činnosti naší společnosti jsme se podíleli na přípravě projekční dokumentace, realizaci nebo kombinací obojího na následujících zakázkách:

2011

Projektová dokumentace a realizace

Meditační zahrada kolem Čihovické kaple

 

2012

Projektová dokumentace

Regenerace Dusíkova strouha

Revitalizace zeleně – Všemyslická náves

Obec Rataje – návrh ošetření dřevin

Realizace

Výsadby pastevní areál Čihovický potok

Inventarizace dřevin ÚSES Čihovický potok 1. etapa

Terénní úpravy a realizace zahradnických úprav kolem bývalé školy v obci Chrášťany

Regenerace parku Pokoutná louka

Údržba areálu Grafitu Týn nad Vltavou

Naučná stezka Hluboká nad Vltavou, vč. interaktivních prvků a založení trávníků

 

2013

Projektová dokumentace

Ekocentrum Dobřichovice – řešení zahradních úprav

Regenerace zeleně kolem Vyšového rybníka

Založení rychle rostoucích dřevin Zadní Zborovice

Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina

Soukromá zahrada rodinného domu Úmyslovice

Realizace

Ošetření dřevin – Stezka na Velký Depot

Výsadba stromořadí v obci Hartmanice

Výsadba stromořadí v obci Rataje

Výsadba stromořadí v obci Chrášťany

Spolupráce na realizaci – Stezka za Neznašovským kohoutem

Údržba zahrad

Regenerace panelového sídliště Vodňanská Týn nad Vltavou

Inventarizace dřevin Vyšový rybník

Inventarizace dřevin ÚSES Čihovický potok 2. etapa

 

2014

Projektová dokumentace

Rataje – ošetření dřevin

Výsadby Sepetovský potok

Bylinková zahrada MŠ a ZŠ Čáslavice

Realizace

Započata seč sídliště Hlinecká,

Sečení České Dráhy jihočeský kraj

Posouzení stavu dřevin Rataje

 

2015

Projektová dokumentace a realizace

Úprava soukromé zahrady vč. kamenných chodníčků a zídek Týn nad Vltavou

Úprava soukromé zahrady, terénní úpravy, kamenné zídky, výsev trávníků – Břehy

Započata seč travních ploch v Hluboké nad Vltavou

 

2017

Projektová dokumentace

Soukromá zahrada Neznašov

Bylinková zahrada v obci Albrechtice nad Vltavou

Realizace

Modernizace městské letní plovárny v Týně nad Vltavou – výsadba zeleně

Úpravy v zátopě PPO Bílsko – osetí náspu hrází

Sadovnické úpravy vodovodu a kanalizace ulice Trägerova

Výsadba dřevin u kanalizace a ČOV Lipí

Údržba soukromých zahrad

 

2018

Projektová dokumentace

Anežčina zahrádka – Týn nad Vltavou

Soukromá zahrada Vidov (včetně realizace)

Komunitní zahrada Chrášťany 

Soukromá zahrada Litvínovice (včetně realizace)

Soukromá zahrada Včelná (včetně realizace)

Soukromá zahrada Ševětín (včetně realizace)

Realizace

Následná péče na městské letní plovárně Týn nad Vltavou

Bylinková zahrada v obci Albrechtice nad Vltavou

 

2019

Projektová dokumentace

Soukromá zahrada Týn Deweterova

Výsadba stromů Neznašov

Regenerace návesního prostoru v obci Předčice

Realizace

Výsadba kolem zemědělského areálu Pivkovice a. s.

Výsadba stromů u PLV České Budějovice

Údržba zeleně v obci Hluboká nad Vltavou

Údržba zeleně MCK Sokolovna Týn nad Vltavou

Terénní úpravy a výsadba trávníků v obci Březnice

Inventarizace dřevin v obci Olešník, Nová ves, Chlumec

Inventarizace dřevin v obci Dobšice

Údržba soukromé zahrady v obci Ledenice

Údržba zeleně muzeum Netěchovice

Terénní úpravy, založení trávníků a výsadba zeleně soukromá zahrada Týn nad Vltavou

Výsadba trvalkových záhonův soukromé zahradě Týn nad Vltavou

Výškové práce a prořezávka stromů České Budějovice

 

2020

Projektová dokumentace

Přírodní zahrada dětské skupiny Děti v Buši

Přírodní komunitní zahrada Chrášťany

Přírodní zahrada MŠ Olešník

Terapeutická zahrada Temelín

Soukromá zahrada v obci Srubec

Parčík ZTV Albrechtice

Soukromé zahrady Týn nad Vltavou

Revitalizace návesního prostoru v obci Olešník

Realizace

Ořezy a výškové práce Olešník

Ořezy a výškové práce Nová ves

Výsadba trvalkových záhonů v obci Neznašov

Přírodní zahrada MŠ Olešník

Soukromá zahrada v obci Srubec

Přírodní zahrada ZŠ Neznašov

Seč travnatých ploch Hluboká nad Vltavou (nové výběrové řízení)

Seč travnatých ploch Týn nad Vltavou (nové výběrové řízení)

 

2021

Projektová dokumentace

Návrh lesní stezky v obci Dolní Bukovsko

Návrh veřejné zeleně u sportoviště v obci Žimutice

Realizace

Ořezy a výškové práce Olešník

Ořezy a výškové práce Chlumec

Ořezy a výškové práce České Budějovice

Odstranění náletových dřevin u parovodu

 

2022

Dříteň - Revitalizace zámeckého nádvoří

Týn nad Vltavou  - Revitalizace parku v Havlíčkově ulici

Obec Křešín - Revitalizace extenzivního sadu Višňovka

České Budějovice - Ořezy a výškové práce 

Soukromé zahrady